A Tanuló kötelezettségei és jogai

A tanuló jogai és kötelezettségei

 A Tanuló kötelezettségei:

 • a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végigjárni
 • az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./
 • az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
 • a vizsgaidőpontok utáni érdeklődés az Oktatónál
 • tudomásul venni, hogy amennyiben a Tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet részt, így az ebből adódó többletköltség a Tanulót terheli
 • az esetleges tanórát legkésőbb 48 órával előbb lemondani, amennyiben a Tanuló ezt nem jelzi időben, valamint el sem megy a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a Tanuló köteles megfizetni

A Tanuló jogai:

 • az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen
 • a nem megoldott sérelmét az NKH-hoz bejelentse
 • másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje

A Képzőszerv jogai és kötelezettségei

A Képzőszerv kötelezettségei:

 • a rendeletben meghatározott teljes képzést és feltételeit folyamatosan biztosítani
 • az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat kiadni 3 munkanapon belül
 • pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és leoktatott órákról – egyéni kérés esetén
 • a Tanuló személyes adatainak bizalmas kezelése

 

A Képzőszerv jogai:

 • a Tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
  megtagadja az oktatást és vizsgáztatást, ha a Tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
 • a szándékosan okozott kárt a Tanulóval téríttesse meg
  módosíthatja a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével
 • a gyakorlati oktatás óradíját az üzemanyag áremeléséhez mérten megváltoztassa
 • a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló Oktatót) a Tanuló oktatásával, az ilyen megbízás során az Iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha az oktatást maga látta volna el

 

A Képzőszerv vállalja, hogy

 • a Tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a NKH Vizsgabizottságának
 • a sikeres KRESZ vizsga után, ahogy a tanuló jelentkezik, egy héten belül (kivételes esetben két héten belül) megkezdje a gyakorlati képzést
 • ha késik az Oktató, a lemaradást köteles pótolni
 • az Oktatónak 20 percet köteles várnia a Tanulóra

Egyéb

B kategóriás képzési engedély számunk: KE/ST/82/A/1045/1/2016

A képzésünk az 24/2005. (IV. 21.) GKM, rendeletben előírtaknak megfelel.  

Képzési szerződésünket: itt tekintheti meg!

Panasszal és egyéb észrevételeivel az impresszumban is megtalálható iskolavezetőnél és a vezetőségnél élhet.

 

Iskolavezető: Bódis József

E-mail: autosiskola.hu@dekra.com

Telefon: +36 72/215  011


  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
  4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1.
  ÁKO ÁKO VSM elmélet VSM elmélet VSM gyakorlat VSM gyakorlat KK KK
"B" kategória - - - - - - 299 500 Ft 314 327 Ft
"C" kategória 100,43% 100,00% 83,33% 84.38% - - 354 378 Ft 261 222 Ft
"CE" kategória - - - - - - 170 100 Ft 161 112 Ft
 "D" kategória - - - - - - 281 800 Ft 299 601 Ft
Autóbuszvezetői alapképzés - - - - - - 159 400 Ft 135 650 Ft
Autóbuszvezetői továbbképzés - - - - - - 98 700 Ft 64 967 Ft
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés - - - - - - 264 100 Ft 264 100 Ft
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés - - - - - - 100 300 Ft 93 800 Ft
Tehergépkocsi-vezetői alapképzés - - - - - - 154 513 Ft 141 270 Ft
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés - - - - - - 80 129 Ft 75 677 Ft

Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma

Innovációs és Technológiai Minisztérium ; Közlekedési és Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály – 1011 Budapest, Fő u. 44-50. (telefonszám: +36-1-795-1700)


Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

(telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800

web: www.kavk.hu)

 

KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya

7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

(telefonszám: +36-72-896-269)