A Tanuló kötelezettségei és jogai

 

A Tanuló kötelezettsége

·         a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végigjárni
·         az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./
·         az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
·         a vizsgaidőpontok utáni érdeklődés az Oktatónál
·         tudomásul venni, hogy amennyiben a Tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet részt, így az ebből adódó többletköltség a Tanulót terheli
·         az esetleges tanórát legkésőbb 48 órával előbb lemondani, amennyiben a Tanuló ezt nem jelzi időben, valamint el sem megy a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a Tanuló köteles megfizetni

 

A Tanuló joga, hogy

·         az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen
·         a nem megoldott sérelmét az NKH-hoz bejelentse
·         másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje

 

 A Képzőszerv jogai és kötelezettségei:

 

A Képzőszerv kötelezettsége

·         a rendeletben meghatározott teljes képzést és feltételeit folyamatosan biztosítani
·         az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat kiadni 3 munkanapon belül
·         pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és leoktatott órákról – egyéni kérés esetén
·         a Tanuló személyes adatainak bizalmas kezelése

 

A Képzőszerv joga, hogy

·         a Tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
·         megtagadja az oktatást és vizsgáztatást, ha a Tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
·         a szándékosan okozott kárt a Tanulóval téríttesse meg
·         módosíthatja a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével
·         a gyakorlati oktatás óradíját az üzemanyag áremeléséhez mérten megváltoztassa
·         a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló Oktatót) a Tanuló oktatásával, az ilyen megbízás során az Iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha az oktatást maga látta volna el

 

A Képzőszerv vállalja, hogy

·         a Tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a NKH Vizsgabizottságának
·         a sikeres KRESZ vizsga után, ahogy a tanuló jelentkezik, egy héten belül (kivételes esetben két héten belül) megkezdje a gyakorlati képzést
·         ha késik az Oktató, a lemaradást köteles pótolni
·         az Oktatónak 20 percet köteles várnia a Tanulóra

 

B kategóriás képzési engedély számunk: KE/ST/82/A/1045/1/2016

 

A képzésünk az 24/2005. (IV. 21.) GKM, rendeletben előírtaknak megfelel.  

 

Képzési szerződésünket: itt tekintheti meg!

 

Várjuk, jelentkezzen most!

 

Panasszal és egyéb észrevételeivel az impresszumban is megtalálható iskolavezetőnél és a vezetőségnél élhet.

 

Iskolavezető: Mohar József

E-mail: jozsef.mohar@dekra.com

Telefon: +36 30 452 1762

 

NKH Statisztikák

 

ÁKÓ:

VSM (E):

VSM (GY):

KK:

 

 

 

Várjuk, jelentkezzen most!