A Tanuló kötelezettségei és jogai

A tanuló jogai és kötelezettségei

 A Tanuló kötelezettségei:

 • a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végigjárni
 • az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./
 • az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
 • a vizsgaidőpontok utáni érdeklődés az Oktatónál
 • tudomásul venni, hogy amennyiben a Tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet részt, így az ebből adódó többletköltség a Tanulót terheli
 • az esetleges tanórát legkésőbb 48 órával előbb lemondani, amennyiben a Tanuló ezt nem jelzi időben, valamint el sem megy a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a Tanuló köteles megfizetni

A Tanuló jogai:

 • az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen
 • a nem megoldott sérelmét az NKH-hoz bejelentse
 • másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje

A Képzőszerv jogai és kötelezettségei

A Képzőszerv kötelezettségei:

 • a rendeletben meghatározott teljes képzést és feltételeit folyamatosan biztosítani
 • az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat kiadni 3 munkanapon belül
 • pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és leoktatott órákról – egyéni kérés esetén
 • a Tanuló személyes adatainak bizalmas kezelése

 

A Képzőszerv jogai:

 • a Tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
  megtagadja az oktatást és vizsgáztatást, ha a Tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
 • a szándékosan okozott kárt a Tanulóval téríttesse meg
  módosíthatja a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével
 • a gyakorlati oktatás óradíját az üzemanyag áremeléséhez mérten megváltoztassa
 • a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló Oktatót) a Tanuló oktatásával, az ilyen megbízás során az Iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha az oktatást maga látta volna el

 

A Képzőszerv vállalja, hogy

 • a Tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a NKH Vizsgabizottságának
 • a sikeres KRESZ vizsga után, ahogy a tanuló jelentkezik, egy héten belül (kivételes esetben két héten belül) megkezdje a gyakorlati képzést
 • ha késik az Oktató, a lemaradást köteles pótolni
 • az Oktatónak 20 percet köteles várnia a Tanulóra

Egyéb

B kategóriás képzési engedély számunk: KE/ST/82/A/1045/1/2016

A képzésünk az 24/2005. (IV. 21.) GKM, rendeletben előírtaknak megfelel.  

Képzési szerződésünket: itt tekintheti meg!

Panasszal és egyéb észrevételeivel az impresszumban is megtalálható iskolavezetőnél és a vezetőségnél élhet.

 

Iskolavezető: Bódis József

E-mail: autosiskola.hu@dekra.com

Telefon: +36 72/215  011


 

KK

VSM

ÁKO

"B" kategória

182.600Ft

-

-

"C" kategória

252.700Ft

-

-

 

 

   
 

KK

   

"CE" kategória

170.100Ft

 

 

 "D" kategória

272.500Ft

 

 

Autóbuszvezetői alapképzés

 

 

 

Autóbuszvezetői továbbképzés

 

 

 

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés

 

 

 

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés

92.900Ft

 

 

Tehergépkocsi-vezetői alapképzés

12.900Ft

 

 

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés

62.610Ft

 

 

 

 

 

Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma

Innovációs és Technológiai Minisztérium ; Közlekedési és Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály – 1011 Budapest, Fő u. 44-50. (telefonszám: +36-1-795-1700) 

 

 

 

Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

(telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800

web: www.kavk.hu)

 

KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya

7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

(telefonszám: +36-72-896-269)