A Tanuló kötelezettségei és jogai

A tanuló jogai és kötelezettségei

 A Tanuló kötelezettségei:

 • a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végigjárni
 • az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./
 • az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
 • a vizsgaidőpontok utáni érdeklődés az Oktatónál
 • tudomásul venni, hogy amennyiben a Tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet részt, így az ebből adódó többletköltség a Tanulót terheli
 • az esetleges tanórát legkésőbb 48 órával előbb lemondani, amennyiben a Tanuló ezt nem jelzi időben, valamint el sem megy a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a Tanuló köteles megfizetni

A Tanuló jogai:

 • az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen
 • a nem megoldott sérelmét az NKH-hoz bejelentse
 • másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje

A Képzőszerv jogai és kötelezettségei

A Képzőszerv kötelezettségei:

 • a rendeletben meghatározott teljes képzést és feltételeit folyamatosan biztosítani
 • az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat kiadni 3 munkanapon belül
 • pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és leoktatott órákról – egyéni kérés esetén
 • a Tanuló személyes adatainak bizalmas kezelése

 

A Képzőszerv jogai:

 • a Tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
  megtagadja az oktatást és vizsgáztatást, ha a Tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
 • a szándékosan okozott kárt a Tanulóval téríttesse meg
  módosíthatja a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével
 • a gyakorlati oktatás óradíját az üzemanyag áremeléséhez mérten megváltoztassa
 • a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló Oktatót) a Tanuló oktatásával, az ilyen megbízás során az Iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha az oktatást maga látta volna el

 

A Képzőszerv vállalja, hogy

 • a Tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a NKH Vizsgabizottságának
 • a sikeres KRESZ vizsga után, ahogy a tanuló jelentkezik, egy héten belül (kivételes esetben két héten belül) megkezdje a gyakorlati képzést
 • ha késik az Oktató, a lemaradást köteles pótolni
 • az Oktatónak 20 percet köteles várnia a Tanulóra

Egyéb

B kategóriás képzési engedély számunk: KE/ST/82/A/1045/1/2016

A képzésünk az 24/2005. (IV. 21.) GKM, rendeletben előírtaknak megfelel.  

Képzési szerződésünket: itt tekintheti meg!

Panasszal és egyéb észrevételeivel az impresszumban is megtalálható iskolavezetőnél és a vezetőségnél élhet.

 

Iskolavezető: Balogh Károly

E-mail: [email protected]

Telefon: +36 72/215  011


 

 

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

 

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

 

ÁKO gyakorlat

ÁKO gyakorlat

VSM elmélet

VSM elmélet

VSM forgalom

VSM forgalom

KK

KK

"B" kategória

-

-

80,00%

50,00%

55,00%

32,35%

299 500 Ft

319 517 Ft

"C" kategória

100,00%

100,00%

75,00%

81,40%

100,00%

80,00%

359 500 Ft

318 056 Ft

"CE" kategória

-

-

-

-

-

-

172 800 Ft

 234 019 Ft

 "D" kategória

-

-

-

-

-

-

291 800 Ft

 309 870 Ft

Autóbuszvezetői alapképzés

-

-

-

-

-

-

159 400 Ft

189 900 Ft

Autóbuszvezetői továbbképzés

-

-

-

-

-

-

99 500  Ft

101 800 Ft

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés

-

-

-

-

-

-

264 100 Ft

264 100 Ft

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés

-

-

-

-

-

-

100 500 Ft

102 512 Ft

Tehergépkocsi-vezetői alapképzés

-

-

-

-

-

-

158 320 Ft

179 483 Ft

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés

-

-

-

-

-

-

84 000 Ft

82 264 Ft

 


Az Engedélyező Hatóság megnevezése, címe és telefonszáma

Technológiai és Ipari Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. D épület földszint

Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.

 

Tel.: +36 (1) 477-1551


Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

(telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800

web: www.kavk.hu)

 

KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya

7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

(telefonszám: +36-72-896-269)