B kategóriás képzés 

Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk!

  

Érdeklődne? Jelentkezne? Kattintson ide!

 

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Ha személyesen szeretne érdeklődni, irodánkban is megteheti:

Ügyfélfogadás: Hétfő-Péntek 10:00 órától – 15:00 óráig

 

Jelentkezés:

 

Telefonon, e-mailen, személyesen az irodában, online a jelentkezési lap kitöltésével..

Iroda:

 

H-7624 Pécs, Klimó György u. 21.

Térkép: Kattintson ide!

E-MAIL:

 

autosiskola.hu@dekra.com

 

A beiratkozáshoz szükséges:

Személyi azonosságot igazoló okirat, lakcím kártya.

A jelentkezési lap kitöltésében kollégáink segítségére lesznek.

Orvosi alkalmasság igazolására (költsége: 7.200,- Forint)

Meglévő vezető engedély (ha ilyennel rendelkezik más járműkategóriára)

 

Minden vizsgára szükséges, hogy elhozza magával az alábbiakat:

Személyi azonosságot igazoló okirat, lakcím kártya,

meglévő vezetői engedély (ha ilyennel rendelkezik más járműkategóriára)

 

Az utolsó (forgalmi) vizsga után „Vizsgaigazolást” kell kérnie.

E célból vissza kell mennie a vizsgáztató hatóság ügyfélfogadási helyiségébe.

 

Itt is szükségesek:

Személyi azonosságot igazoló okirat, lakcím kártya, elsősegély vizsgaigazolás, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat 

 

A vizsgaigazolás birtokában ezzel, valamint ismét valamennyi személyi okmánnyal (személyi azonosságot igazoló okirat, lakcím kártya) bármelyik Okmányirodában, Kormányablakban igényelheti a vezetői engedély kiállítását.

 

I. Elméleti képzés

Közlekedési alapismeretek, Járművezetési Elmélete, Szerkezeti és Üzemeltetési Ismeretek, összesen 28 x 45 perc

 

Elméleti vizsga

Az elméleti tanfolyam elvégzése után a képzőszerv a hallgatókat automatikusan elméleti vizsgára jelenti.

 

II. Gyakorlati képzés

9 óra tanpályás és 20 óra közúti vezetés, összesen 29 x 50 perc

Fenti képzési óraszám hatósági előírás alapján kötelező, amelybe a gyakorlati (forgalmi) vizsga időtartama nem számítható bele. A gyakorlati vizsga időtartama 1 óra, nettó vezetési idő 50 perc.

Ha a tanuló az iskolának megadott személyes adataiban változás történik, arról köteles a képzőszervet 8 napon belül értesíteni.

 

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell kísérelnie az elméleti vizsga letételét. Ha ezt elmulasztja, vagy az elméleti vizsga attól számítva 12 hónap elteltével sem sikerül, a tanulónak az elméleti tanfolyamot újra jelentkezéssel meg kell ismételnie. Ugyanettől az időponttól számítva, amennyiben a gyakorlati (forgalmi) vizsga 2 naptári éven belül nem lesz sikeres, a hallgatónak – újra jelentkezéssel – a teljes, elméleti és gyakorlati képzést kell megismételnie.

 

Várjuk azon tanulók jelentkezését is, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, és személygépkocsival gyakorló órákat szeretnének (ismeret-felújítási, helyismeret-szerzési céllal) venni.

 

Fizethet: készpénzzel vagy banki utalással

 

Érdeklődne? Jelentkezne? Kattintson ide!

 

Figyelemfelhívás

A 45/2013. (VIII.7.) NFM rendelet R.3. számú melléklete módosításának értelmében a járművezető-jelöltnek a kötelezően előírt gyakorlati vezetési óraszám (29) alatt  legalább 580 kilométer futást kell teljesítenie, amely teljesítménybe a forgalmi vizsga alatt megtett kilométer-távolság nem számít bele.

 

Ismertető

A B járműkategóriára érvényes vezetői engedély 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi vezetésére jogosít, a szállítható személyek száma 8 + 1 fő. Ezzel a vezetői engedéllyel egy könnyű pótkocsi is vontatható, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege a 4250 kg-ot nem haladja meg. Amennyiben a járművezető a B kategóriás vezetői engedéllyel nehéz pótkocsit akar vontatni, arra kell ügyelnie, hogy ebben az esetben a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg. (Bármely pótkocsi vontatásának a feltétele, hogy a vezetői engedély ne minősüljön „kezdő vezetői engedélynek”).

 

·         ELMÉLETI OKTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE :         16 ÉS 1/2  ÉVES KOR

·         ELMÉLETI VIZSGA LETÉTELÉNEK FELTÉTELE           :         16 ÉS   ¾  ÉVES KOR

·         GYAKORLATI VIZSGA LETÉTELÉNEK FELTÉTELE       :        17 ÉVES KOR ÉS KRESZ VIZSGA

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA BEFEJEZÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY (EREDETI)

12 OSZTÁLYOS ISKOLA ESETÉN ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS

ORVOSI ALKALMASSÁGI IGAZOLÁS HÁZIORVOSTÓL

 

 

1, A „Közlekedési alapismeretek”, a „Járművezetés elmélete” valamint a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 28 óra.

A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak  tényleges óraszámait a képző szerv határozza meg az adott tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

 

2, A főoktatásra minimálisan előírt óraszámokat az alábbi forgalmi körülmények között kell teljesíteni:

 

- minimálisan 14 óra városi forgalomban,

- minimálisan   4 óra országúti forgalomban,

- minimálisan   2 óra a Hatóság által meghatározott éjszakai órákban.

 

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély az utolsó sikeres (forgalmi) vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

 

B kategóriás személygépkocsi vezetői tanfolyamra jelentkezés feltételei:

A gyakorlati vizsga 17 éves kor betöltése után tehető le, de az elméleti tanfolyam elkezdhető 16 és fél éves kortól.

 

Az elméleti vizsga (KRESZ) 3 hónappal a 17 éves kor betöltése előtt letehető és utána rögtön megkezdhető a gyakorlati vezetés.

Elméleti oktatás kötelező óraszáma: 28 óra

 

Hiányzások pótlásának módjai:

Az elméleti foglalkozások látogatása kötelező, oktatásról való hiányzás megengedett maximális mértéke nem érheti el az összes (kötelező) óraszám 10%-át. A megengedett hiányzások pótlása egyénileg is történhet, azonban az azt meghaladó mértékű mulasztás konzultációs pótfoglalkozások keretében, illetve a következő tanfolyam megfelelő óráján való részvétellel lehetséges.